DeMol_JanJongman_01.jpgslideheader_DeJel.pngslideheader_TimeService.pngSlider_GSM_4388_MolenArkel2_150h.jpgGroepsfoto_GSM_4625_slider150h.jpgslideheader_SaniDump.jpgslideheader_Rogelli.jpgIMG05049_nwSite.jpgSlider_GSM_4299_2_achterkonten150h.jpgslideheader_AALease.jpgVolgauto_nw_ZwijZwij_150h.jpgslideheader_ppw_2019.jpgSlider_GSM_4476_onderweg150h.jpgJoop_Schuringa_Classic_2014_35.jpgslideheader_MagnaCura.jpgslideheader_BUKO.pngIMG04969_nwSite.jpgSlider_GSM_4189_voordestart150h.jpgslideheader_Optisport.pngVael-Ouwe_2014_10.jpgslider_GSM_4516_natuur150h.jpgslideheader_MedPlus.jpgslideheader_Quadrant.pngslideheader_Plieger.jpgIMG05065_nwSite.jpgDeMol_ZwijdrechtseBrug_01.jpgBaleco2014_crop.jpgOverdrachtVolgwagen_1902201_slider.jpg
LogoDTCdeMol klein
 

Een open rit is een fietstoertocht welke opgenomen is in de NTFU kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (hierna NTFU genoemd). De NTFU is een overkoepelende organisatie van ongeveer 500 wielersportverenigingen in Nederland. De NTFU heeft voorwaarden vastgelegd c.q. regels opgesteld waaraan een goed georganiseerde fietstocht dient te voldoen. De aangesloten verenigingen kunnen hun georganiseerde tochten aanmelden bij de NTFU, waarna deze tochten opgenomen worden in de NTFU kalender. Globaal staan hier ieder jaar zo’n  5000 tochten in, die door de aangesloten verenigingen zijn opgegeven. Op basis van een steekproef controleert de NTFU of de georganiseerde en aangemelde tocht aan de regels voldoet.

Er zijn een aantal verschillende vormen van open ritten. Twee hiervan zijn de VT (Vrije-Tochten) en de GT (Groeps-Tochten). De VT wordt door de deelnemer individueel afgelegd. De deelnemer krijgt hierbij een uitgebreide routeomschrijving mee of de tocht is met behulp van pijlen uitgezet die de deelnemer kan volgen. Bij de VT tocht kan de deelnemer geheel met eigen gekozen snelheid en aantal pauzes, maar wel binnen de gestelde start- en eindtijden, de tocht afleggen. Bij een GT tocht wordt er in één groep gereden, waarbij de deelnemers met voorrijders de tocht volbrengen. De voorrijders hebben deze tocht voorbereid en kennen de te volgen route. De gemiddelde snelheid bij een GT is ongeveer 25 km per uur. De start- en eindtijd van de GT zijn eveneens tevoren vastgelegd. Aan beide soort tochten (VT en GT) kan zowel door leden die zijn aangesloten bij de NTFU, als deelnemers die geen lid van de NFTU zijn, worden deelgenomen. De deelnemers welke geen lid zijn van de NTFU betalen wel een toeslag afhankelijk van de hoogte inschrijf tarief. Bij tochten waarbij voorinschrijving mogelijk of verplicht is kunnen zij tegen betaling van een toeslag een zg Dagverzekering nemen. De Dagverzekering is een product voor fietsers die geen lid zijn van de NTFU en die wel gebruik willen maken van een NTFU-fietsverzekering.
De polisvoorwaarden van de Dagverzekering kun je hier downloaden en lezen.

Bij DTC de Mol wordt gebruik gemaakt van verkeersregelaars die de bevoegdheid hebben om te zorgen voor een goede en veilige doorstroming van het overige verkeer, daarbij rekening houdend met de verschillende aspecten.

Tot slot.
Over het algemeen organiseren de bij de NFTU aangesloten verenigingen, zoals DTC de Mol, nog tientallen toertochten in eigen verenigingsverband. De zogenaamde Clubtochten (CT). Hierbij worden de regels zoals opgesteld door de NTFU zo goed als mogelijk nageleefd. Soms worden daarbij aspirant leden uitgenodigd om tijdens zo’n rit kennis te maken met het fietsen in club- verenigingsverband.