shirt 2023

Een open rit is een fietstoertocht welke opgenomen is in de NTFU/Fietssport kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). De NTFU is een overkoepelende organisatie van ongeveer 500 wielersportverenigingen in Nederland. De NTFU heeft voorwaarden vastgelegd c.q. regels opgesteld waaraan een goed georganiseerde fietstocht dient te voldoen. De aangesloten verenigingen kunnen hun georganiseerde tochten aanmelden bij de NTFU, waarna deze tochten opgenomen worden in de NTFU/Fietssport kalender. Globaal staan hier ieder jaar zo’n  5000 tochten in, die door de aangesloten verenigingen zijn opgegeven. Op basis van een steekproef controleert de NTFU of de georganiseerde en aangemelde tocht aan de geldende regels voldoet.
Voor meer informatie hierover klik < Hier >

Er zijn een aantal verschillende vormen van open ritten. Twee hiervan zijn de Pelotonstocht (PT) en de Toertocht (TT). De TT wordt door de deelnemer individueel afgelegd. De deelnemer krijgt hierbij een uitgebreide routeomschrijving en/of GPS betand mee of de tocht is met behulp van pijlen uitgezet die de deelnemer kan volgen. Bij deze TT tocht kan de deelnemer geheel met eigen gekozen snelheid en aantal pauzes, maar wel binnen de gestelde start- en eindtijden, de tocht afleggen. Bij een PT tocht wordt er in groepen gereden, waarbij de deelnemers met voorrijders de tocht volbrengen. De voorrijders hebben deze tocht voorbereid en kennen de te volgen route. De gemiddelde snelheid bij een PT ligt tussen de 25km en 30km per uur en is afhankelijk van de groeps indeling. De start- en eindtijd van de PT zijn eveneens tevoren vastgelegd. Aan beide soort tochten (PT en TT) kan zowel door leden die zijn aangesloten bij de NTFU, als deelnemers die geen lid van de NFTU zijn, worden deelgenomen. De deelnemers welke geen lid zijn van de NTFU betalen wel een toeslag afhankelijk van de hoogte inschrijf tarief. Er kan tevens bij (voor)-inschrijving gebruik gemaakt worden van z.g. Scan & Go wat een snelle en makkelijke inschrijving mogelijk maakt.
Voor meer informatie hierover klik < Hier >

Tot slot.
Over het algemeen organiseren de bij de NFTU aangesloten verenigingen, zoals DTC de Mol, nog tientallen toertochten in eigen verenigingsverband. De zogenaamde Clubritten. Hierbij worden de regels zoals opgesteld door de NTFU zo goed als mogelijk nageleefd. Soms worden daarbij aspirant leden uitgenodigd om tijdens zo’n rit kennis te maken met het fietsen in club- verenigingsverband.

aalease

buko

cirexpress

isomanagement

vego

pellikaan

plieger

pw

rogelli

timeservice

Inloggen

X