shirt 2023

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Hiervoor geeft u toestemming als u lid wordt.
Onderstaande contributies zijn voor het lopende jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er vindt automatiche verlenging plaats als er niet voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per email bij het secretariaat is opgezegd.

U kunt ook donateur worden, het minimumbedrag daarvoor is € 15 per jaar.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Eenmalige eigen bijdrage bij aanvang lidmaatschap:

  • Kledingpakket € 50,-
  • Borg € 40,- (deze wordt na drie jaar lidmaatschap geretourneerd)

aalease

buko

cirexpress

isomanagement

vego

pellikaan

plieger

pw

rogelli

timeservice

Inloggen

X