shirt 2023

Achtergrond
DTC de Mol moet een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport kunnen beoefenen.
Toch kunnen er ongewenste dingen gebeuren die dat plezier in de weg staan.
Ongewenste omgangsvormen komen overal voor en kunnen, jammer genoeg, ook binnen onze vereniging voorkomen. Tot die ongewenste omgangsvormen behoren:
• (Cyber) pesten en treiteren
• Seksuele intimidatie
• Agressie en geweld
• Discriminatie
• Roddelen en negeren
• Machtsmisbruik

Directe of indirecte uitlatingen of handelingen die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn.
Iedereen heeft zijn eigen grenzen, en vertrouwen is iets persoonlijks.
Wanneer is iets ongewenst of ongewild? Dat bepaalt iedereen zelf. Jij voelt wanneer iets niet oké is. Wat voor de één misschien een grapje is kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Iemand direct duidelijk maken dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren, dat is de meest wenselijke reactie. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede, of wat dan ook, kunnen reden zijn dat je het niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Iemand die luistert en je probleem probeert te begrijpen.
In eerste instantie zijn commissie- of bestuursleden de aangewezen personen om ongewenst gedrag van anderen mee te bespreken maar soms is die stap al te groot.

De vertrouwenspersoon helpt je.
Als je er moeite mee hebt om jouw probleem te vertellen aan iemand in je naaste omgeving of aan een commissie- of bestuurslid van de vereniging dan kun je via email contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Wie is onze vertrouwenspersoon.
Onze vertrouwenspersoon is: Marnix Tober
Email adres:

De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie en een luisterend oor. Hij/zij kan advies geven in de richting van een mogelijke oplossing en ondersteuning geven bij het realiseren daarvan. Dit alles in overleg met jou.
De vertrouwenspersoon doet echter niet aan inhoudelijke waarheidsvinding. Hij/zij zal dus niet “de klacht” onderzoeken, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen worden in samenspraak met het slachtoffer en de vertrouwenspersoon, genomen door het bestuur.
Is er sprake van strafbare feiten c.q. handelingen, dan is de vertrouwenspersoon wel verplicht deze te melden bij de voorzitter van de vereniging. Deze zal, in samenspraak met jou, de zaak beoordelen en de eventueel te ondernemen actie met jou bespreken.

Stelt zich voor: Marnix Tober

Hierbij zal ik me kort voorstellen, nadat het Mol bestuur mij heeft gevraagd om vertrouwenspersoon van de toerclub te worden.

Ik ben Marnix Tober; veel leden zullen mij al kennen.
Ik ben lid sinds 2008 en rijd regelmatig mee in de weekend ritten, meestal in de B-groep.
Mijn leeftijd is 60 jaar, bijna 31 jaar getrouwd en heb een 25-jarige zoon en een 19-jarige dochter.
Sinds 1995 ben ik huisarts in Dordrecht (wijk Stadspolders-Oudelandshoek).

Helaas is in onze huidige tijd het onderwerp grensoverschrijdend gedrag steeds belangrijker geworden. Wanneer het nodig is, hoop ik dat je mij in vertrouwen je problemen/zorgen zult melden. Ik kan in mijn rol als vertrouwenspersoon een ondersteunende rol spelen naar een oplossing.

Ervan uitgaand, dat ik me hiermee voor nu voldoende geïntroduceerd heb, wens ik ons vooral veel zorgeloos fietsplezier toe!

Marnix Tober

MarnixToberaalease

buko

cirexpress

isomanagement

vego

pellikaan

plieger

pw

rogelli

timeservice

Inloggen

X