shirt 2023

Bij aangaan van het lidmaatschap geeft u een machtiging voor doorlopende incasso af.
De gegevens hiervan zijn:

Naam: Penningmeester DTC de MOL
Adres: Aletta Jacobs-erf 276
Plaats: 3315 EK DORDRECHT

Incassant ID: NL36ZZZ40323163000
Rekening: NL19RABO0377588121
Kenmerk machtiging: "MOL" + "lidmaatschapsnummer"

Door (elektronische) ondertekening van de machtiging geeft u toestemming aan:

  • DTC de Mol om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DTC de Mol

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

aalease

buko

cirexpress

isomanagement

vego

pellikaan

plieger

pw

rogelli

timeservice

Inloggen

X