Bij aangaan van het lidmaatschap geeft u een machtiging voor doorlopende incasso af.
De gegevens hiervan zijn:

Naam: Penningmeester DTC de MOL
Adres: Aletta Jacobs-erf 276
Plaats: 33315 EK DORDRECHT

Incassant ID: NL36ZZZ40323163000
Rekening: NL19RABO0377588121
Kenmerk machtiging: "MOL" + "lidmaatschapsnummer"

Door (elektronische) ondertekening van de machtiging geeft u toestemming aan:

  • DTC de Mol om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DTC de Mol

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.