Aanpassingen aan de website

Er zijn enige veranderingen zichbaar op de website.
De logo's van onze shirt-sponsoren zijn geactualiseerd en er zijn wat aanpassingen in de benadering van ons fotoboek gemaakt. Je kunt nu zonder telkens menuutjes aan te kikken je gewenste fotoboek openen.
Makkelijker, overzichtelijker en sneller.
Ook het menu-onderdeel waarin al onze routen staan is aangepast. De route waar naar toe, de afstand en de globale richting van het begin van de route. De keuze is bijna onbeperkt. Uiteraard zijn de routes op gebruikelijke wijze nog steeds te downloaden.

Foto's en Filmpje Erwtensoeprit 12-11-2022

Jannes Schreuder en Theo Rutten hebben tijdens deze afsluitingsrit van het fietsseizoen samen totaal 120 foto's en een kort filmpje gemaakt.
Hiervan zijn er na selectie ruim 80 van gepubliceerd. Om het wat overzichtelijk te houden is het in drie stukken verdeeld.

Jullie kunnen het vinden onder:
FOTOBOEK <Jaar 2022> <Clubritten> <Erwtensoeprit>
Of klik < Hier > voor deel 1

Jannes en Theo, namens alle deelnemers heel hartelijk bedankt.

Afsluiting seizoen 2022

Hauck 2022

Jens 2022

Wierenga 2022

Onze laatste DTC de Molrit van het seizoen was allesbehalve een snertrit.
Onder stralende omstandigheden, zeker voor begin november, was om 9.30 de aftrap voor onze snertrit.
De rit ging door de mooie Alblasserwaard richting Goudriaan.

Er werd gestart zoals gebruikelijk in groepen. De A groep voorop gevolgd door de B en C groep.
De opkomst was overweldigend waardoor de groepen wat groot werden.
Na het keerpunt in Goudriaan werd koers gezet naar ons mooie Clubhuis. Hier was door een aantal vrijwilligers onder leiding van Co voor een voortreffelijke snertmaaltijd gezorgd.

Tijdens de maaltijd werden er zoals gebruikelijk de seizoen kampioenen in het zonnetje gezet.
De strijd om de eerste plaats ging zoals gebruikelijk tussen de drie heren.
Martin Wieringa, David Hauck en Rob Jens.
Rob werd de winnaar, gevolgd door David en Martin eindigde op de derde plaats.

Voordat de kampioenen in het zonnetje werden gezet werd er een dankwoord uitgesproken aan alle vrijwilligers van DTC de Mol die altijd klaar staan om de fietsers te kunnen laten koersen vanuit ons clubhuis.

In totaal hebben er 106 fietsers deelgenomen aan de kampioenschappen.

De harde gegevens van alle ritten.

Aantal Molritten                              1021

Aantal Mol kilometers                 102710

Aantal Supermolritten                    1044

Aantal Supermolkilometers        105270

Totaal aantal ritten                         1171

Totale afstand                            115729

Deze afstand is afgelegd door alle gescande ritten door 106 deelnemers.

Eveline Verjaal was dit jaar de eerste dame zowel in het Mol kampioenschap als in de Supermol kampioenschap.

De dag werd afgesloten met een heerlijke snertmaaltijd.

 

Voor de eindstand klik hier

aalease

buko

cirexpress

isomanagement

vego

pellikaan

plieger

pw

rogelli

timeservice

Inloggen

X